De geschiedenis van het West-Friese dorp Schellinkhout tot en met het jaar 2016.
De geschiedenis van
Schellinkhout
tot en met het jaar 2016.
Kleiput/kokmeeuwenkolonie (foto juni 2000). Schellinkhout vanuit de lucht (foto juni 2000).
Klik op afbeelding voor grotere versie.
(luchtfoto's: januari 2001).

Zoeken op deze website:
De gebeurtenis van vandaag maakt deel uit van de geschiedenis van morgen!

KLIK op de gewenste periode om die te openen.

"tijdlijn tot en met 1500"

"tijdlijn van 1501-1550"

"tijdlijn van 1551-1600"

"tijdlijn van 1601-1650"

"tijdlijn van 1651-1700"

"tijdlijn van 1701-1750"

"tijdlijn van 1751-1800"

"tijdlijn van 1801-1825"

"tijdlijn van 1826-1850"

"tijdlijn van 1851-1875"

"tijdlijn van 1876-1880"

"tijdlijn van 1881-1885"

"tijdlijn van 1886-1890"

"tijdlijn van 1891-1895"

"tijdlijn van 1896-1900"

"tijdlijn van 1901-1905"

"tijdlijn van 1906-1910"

"tijdlijn van 1911-1915"

"tijdlijn van 1916-1920"

"tijdlijn van 1921-1925"

"tijdlijn van 1926-1930"

"tijdlijn van 1931-1935"

"tijdlijn van 1936-1940"

"tijdlijn van 1941-1945"

"tijdlijn van 1946-1950"

"tijdlijn van 1951-1955"

"tijdlijn van 1956-1960"

"tijdlijn van 1961-1965"

"tijdlijn van 1966-1970"

"tijdlijn van 1971-1975"

"tijdlijn van 1976-1980"

"tijdlijn van 1981-1985"

"tijdlijn van 1986-1990"

"tijdlijn van 1991-1995"

"tijdlijn van 1996-2000"

"tijdlijn van 2001-2005"

"tijdlijn van 2006-2010"

"tijdlijn van 2011-2015"

"tijdlijn van 't jaar 2016"

"belangrijke links deze site"


Top

Sonnet, in West-Fries dialect, over Schellinkhout van Siem de Haan.

Skellinkhout
De dorpsweg heb er drie en dertig bochte
en is precies een kronkelende slang
en een toerist onthoudt dat ook heêl lang
wanneer ie er deurheen raait op z'n tochte.

Veul "stadters" die een buitenhuisie zochte,
want dat is nou al puur zo'n toid "in zwang",
die kochte drekt: ze wachtte niet te lang
al was de prois soms hoger as ze dochte.

Het durp is nou echt prachtig om te zien,
de kopers zurgde goed voor hullie pande
het is, om deur te raaien, een genot.

Maar d' Skellinkhouters staan nou wat allien,
ze gave d'r meskien te veul uit handen
en dat is, achterof, toch erg te bot!


Top


In 1282 wordt Schellinkhout voor het eerst genoemd in de archieven (zie tijdlijn tot en met 1500).
De naam "Schellinkhout" (omstreeks 1513: Scellingchout) betekent mogelijk "bos of hout aan de scheiding". Het eerste deel van de samenstelling: "schellink" zou afgeleid zijn van het Oudfriese woord skilenghe, dat scheiding betekent. Het tweede deel "hout" betekent gewoon bos. Welke scheiding er dan wordt bedoeld, is onduidelijk. Wellicht gewoon de scheiding van water en land.

Een andere verklaring voor de naam Schellinkhout is dat de uitgang ink uit oud-Saksische bron stamt en waarschijnlijk van betekent. Aan woorden als "Schellinkhout" ligt meestal een oude naam ten grondslag. Tegenwoordig spreken we van "voornaam". Onze voorouders in hun dorpjes hadden aan één naam genoeg. "Schellinkhout" is zo redenerend afgeleid van de naam "Schelle", ink = van, hout = het woud of "eenige krcupelbosschen", dus het woud of het hout van Schelle of Schelte.

Nog een andere verklaring is de volgende. In oost-Nederland (Salland en Twente) komt de uitgang ink veel voor, bijvoorveeld in de plaatsnamen Priesterink of Groenink. Hier wordt verondersteld dat de uitgang ink of ing "boerderij" betekent. Priesterink betekent: de boerderij van de (voormalige/uitgetreden) priester en Groenink: de boerderij van de Groene. Schellinkhout betekent dan: de boerderij in het woud van Schelle of Schelte.

Schellinkhout is een prachtig dorp, gelegen aan het Markermeer ten oosten van de stad Hoorn en met een wijds uitzicht over de polders. De slingerende Dorpsweg telt 33 bochten. Dat wordt veroorzaakt door het feit, dat de Dorpsweg is aangelegd op de zandbedding (stroom- of kreekrug) van het riviertje de "Drachte" (ook wel "Drecht" of "Dregt"), dat daar heel vroeger stroomde. Dat stroompje mondde ongeveer ter hoogte van de huidige Havenweg in de zee uit. Dat verklaart ook het feit, dat het zuideinde van Schellinkhout nauwelijks bochten kent.

In het van oorsprong agrarische dorp staan nog een aantal prachtige originele en herbouwde karakteristieke stolpboerderijen. De Martinuskerk uit de vijftiende eeuw (gewijd aan de heilige Martinus, bisschop van Tours van 316 tot 400) en het raadhuis uit 1765 zijn zeer de moeite waard. Ook de "Grote Molen" en de "Steenen Kamer" verdienen een bezoek. Het Markermeer bij Schellinkhout is een geliefde plek bij kitesurfers.


---------------------------------

Geraadpleegde bronnen.

Deze website over de geschiedenis van Schellinkhout is een onafhankelijk particulier initiatief zonder winstoogmerk. Alle pagina's van deze website bevatten informatie bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Onder geen beding mogen gegevens van deze website worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller/webmaster. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller/webmaster. Publicatie van gegevens van deze website, na schriftelijke toestemming van de samensteller/webmaster, dient te geschieden met volledige bronvermelding. De meeste foto's op deze website zijn afkomstig uit privécollecties en zijn met toestemming van de rechthebbenden geplaatst. Voor de overige afbeeldingen geldt, dat ik mijn best heb gedaan met de auteursrechthebbenden contact op te nemen en afspraken te maken. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Degenen die menen alsnog zekere rechten te kunnen doen gelden, verzoek ik zich alsnog bij mij te melden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Voor alle pagina's van deze website geldt:  copyright G. K a z i m i e r (2001-2024).

Top

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :