De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1988.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1988.

1988
januari:
De heer C. Wilders vraagt aan de gemeente een sloopvergunning aan voor het oude houten karakteristieke werkmanshuisje, Dorpsweg 164. Hij wil er een nieuwe villa bouwen. De gemeente verleent de sloop- en bouwvergunning. Er komen bezwaren van de Stichting Milieuwerkgroep Schellinkhout en de buren M. Sluis en C. Plooij en zij starten een procedure bij de gemeente en bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State tegen de sloop. Zij vragen de Raad van State een voorziening te treffen in de vorm van een schorsing van de sloop- en bouwvergunning in afwachting van een bodemprocedure. In februari 1988 beslist de Raad van State echter dat het huisje mag worden afgebroken.
   Twee maal Dorpsweg 164.

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout, 26-ste jaargang no. 6, 15 maart 1988.
Een gedicht van Geer Palenstijn-Bloothoofd.
Negentienhonderd drie en zestig
'k Ga een grote stap terug
Vijfentwintig jaren Dorpskrant
't Gaat zo onbegrijpelijk vlug
Toen, op die veertiende Februari
Kwam het eerste exemplaar
En dat werd meer een verbinding
Van Schellinkhouters met elkaar
Gemeentebestuur had er belang bij
Want Burgemeester en ook Jaap Mol
Beschreven de allereerste bladzij
Met een openingswoordje vol
Politie Plas die ging vertrekken
De honden moesten aan de lijn
Voor al het textiel naar Gebr. Ruyter
Voor reclame moest je bij Davids zijn
"Twee ons bonbons voor 98 cent"
Mensen, dat was toch voor niets
En om bestellingen op te nemen
Kwam slager Lutterot op de fiets
IJswedstrijden voor de schooljeugd
De gym bestond vijfentwintig jaar
Schildersbedrijf van Poelgeest adverteerde
"Dames, het voorjaar is weer daar!"
Oonk bedacht een goeie aanloop
"Neem een centrifuge of automaat
Dan kunt U de dorpskrant lezen
Wanneer Uw wasmachine gaat"
De flora was in Bovenkarspel
Met reclame voor "de Fok" en Vis
Want Karsten 23 stond te pronken
En die was bepaald niet mis
De productie van 90.000 liter
Was van koe Dirkje van Mol
Maar volgens de berichten
Maakte ze de 100.000 vol
Ter dekking was beschikbaar
Jan Davids zijn witte ram
En Cor Davids, die met zijn zuivel
Al rijdend langs ons kwam
Klaas Roos die adverteerde
De winter is nog niet aan 't end
Nog slechts één verwarmingsdeken
Zorg dat U de koper bent.
Heel veel dingen zijn veranderd
Café Stroomberg, nu de Dregt
Maar er kwam wel heel wat kijken
Voor dat alles was beslecht
't Carnaval deed zijn entree
Stierenkeuring van de baan
Kinderen van nu die zien we
Naar een nieuwe school toegaan
van Poelgeest bleef van Poelgeest
De gym bestaat nu 50 jaar
Installatiebedrijf van Bentem
Staat dag en nacht voor U klaar
Slagerij Baas bezorgt gratis
Dop maakt Uw tank graag vol
Voor een Elektrische deken
Nu naar Tj. van der Rol
Plattelandsvrouwen tieren welig
"De Boom", "De Floor", U kent het wel
En waar Meester Klomp eens boeken ruilde
Dat heet nu "de Carroussel"
Oud's Cirkel Zelfbedieningszaak
Grof vuil ophalen door S.O.W.
De Schellinkhouter kerkberichten
Voor rits: Tiny's veranderatelier....
Dat zijn zo van die dingen
Die mogen we niet vergeten
En al was er geen Dorpskrant
Dan hadden we dit vast niet geweten
Ik wil de redactie feliciteren
Met de zilveren krant voor Schellinkhout
Dat U het initiatief blijft nemen
Hopelijk wordt het eenmaal goud!
Geer P.B.

 
.....En Cor Davids, die met zijn zuivel.....
Een oude foto van het winkeltje van Cor Davids op de (latere) hoek van de Dorpsweg en de Havenweg. Op het bord in de dakgoot boven de winkeldeur staat ondermeer de tekst C.W. DAVIDS.

Cornelis Willem Davids, geboren 20 oktober 1915, overleden 16 februari 1964. Cor Davids huwt met Lies Pool (overleden 16 augustus 2000). Zij is de weduwe van kapper Cees Toepoel.

De gymnastiekvereniging Nuttig En Aangenaam (NEA) bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een speciale ansichtkaart uitgegeven, mede om de kas van de vereniging wat te spekken. Hieronder een afbeelding van deze ansichtkaart. Verder is er op zaterdag 6 februari van 17.00 uur tot 18.30 uur een receptie in het dorpshuis "De Dregt".

februari:
Een deel van de Raad van Elf is onderweg naar de feestzaal in het dorpshuis.

V.l.n.r. Cor de Groot (?), John Braas, Martin Stammes, Errol Kampen, Lodewijk v.d. Woude en Michael Toepoel.

april: De heren van volleybalvereniging SVC worden onder leiding van trainer Albrecht Waal, "Appie", kampioen van de 2e klasse.

     
Op de groepsfoto:
Staande v.l.n.r.: trainer Albrecht Waal, Gerben Kazimier, Wim Hoogewoning, Gerrit Dekker, Klaas Best;
Gehurkt v.l.n.r.: Wim van Poelgeest, Gerrit Dekker, Piet Wagenaar, John Kuijper;
Op de tweede foto ziet u een niet te passeren blok (lees: schutting) van Gerben Kazimier en Piet Wagenaar.
Op de derde foto is een smashaanval te zien van Gerben Kazimier met een oplettende Klaas Best.
Foto 4 is een detail van foto 3.

mei:
In de Westermeeweg is een tractor met aanhangwagen gestrand. Er is een band van de kiepwagen afgelopen. Het bijschrift bij de foto luidt: Even uit de band gesprongen.

Klaas Dekker heeft een timmerbedrijf aan het zuideinde van het dorp. Hieronder drie foto's van de gebouwen. De eerste foto is gemaakt in 1968 en foto's 2 en 3 zijn uit het jaar 1976.
   

In 1988 worden de opstallen van het timmerbedrijf van Dekker gesloopt. Op de tweede foto (hieronder) is de aanbouw van de nieuwe werkplaats te zien. Deze werkplaats is nooit afgebouwd en is derhalve altijd "dakloos" gebleven. Op de vrijgekomen grond worden twee moderne woningen gebouwd, die worden bewoond door familie W.L. v.d. Woude, Dorpsweg 170 en familie H.H. Budde, Dorpsweg 170a.
       

De mini's van de volleybalvereniging SVC worden kampioen.

achtergrond v.l.n.r.: Cora v.d. Kamp, Marieke Nieuweboer, Barbara Hoekstra, Martine v.d. Lee, Michel Uiterwaal;
voorgrond v.l.n.r.: Jan Joris van Diepen, Brenda v.d. Berg, Frida Martijn, Wendy Kenter, Mark Uiterwaal.

17 december:
50-jarig bestaan van de Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling "Schellinkhout" in de "Dregt".
Van de notulen van de bijeenkomsten van de Plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout, zoals die met de hand geschreven zijn in zes notulenboeken, is een uittreksel gemaakt. Dit uittreksel beslaat het tijdvak van de oprichting van de vereniging op 14 december 1938 tot en met het vijftigjarig jubileum op 17 december 1988.
Klik
hier als u dit uittreksel wilt lezen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :