De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1979.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1979.

1979
Per 1 januari is mr. Jan Marie Schouwenaar (31 jaar), afkomstig uit Tubbergen, de nieuwe liberale burgemeester van Venhuizen, waartoe Schellinkhout behoort.

Nadat het een tijdje flink heeft geijzeld kan Sandra Ruiter voor de ouderlijke woning, Ravenstraat 42, op de rijbaan schaatsen.

Er is veel sneeuw gevallen. De bus van bakker Panse (zie 1930) is in een slip geraakt en staat vast in de sneeuw. De woningen van Gerrit Vet (Dorpsweg 105) en Piet Baas (Dorpsweg 115) zijn ook slecht bereikbaar.
   

Twee foto's van perceel Dorpsweg 106, respectievelijk van de voor- en achterzijde.
 

8 maart:
Het heeft flink gevroren en het IJsselmeer bij Schellinkhout is bedekt met een dikke ijslaag. Drie jongens, Jimmy Wassink, Jeroen Posch en René Bruyne, in de leeftijd variërend van vijftien tot zeventien jaar, wagen zich rond half zes in de middag op het kruiende ijs zo'n anderhalve kilometer van de dijk verwijderd. De drie zakken echter verschillende malen door het weke ijs, terwijl de terugweg naar het vasteland inmiddels door het afbrokkelende ijs is afgesneden. Pogingen van de toegesnelde hulpdiensten om het drietal te bereiken lopen op niets uit omdat het ijs het overal begeeft. Ook wachtmeester A.F. (Fred) de Meijer gaat bij een reddingspoging kopje onder en moet worden opgenomen in het ziekenhuis te Hoorn. Hij moet daar een dag en een nacht blijven ter observatie. Twee duikers die met een bootje het ijs op gaan zien kans om de jongens te bereiken en hen zwemvesten aan te trekken. Tweehonderd meter verderop worden de jongens voorlopig op een dikke laag kruiend ijs in veiligheid gebracht. Vandaar worden ze één voor één aan boord van een helicopter van de Rijkspolitie gehesen en naar de op de oever gereedstaande ambulances gevlogen. De drie jongens worden overgebracht naar het St. Jansgasthuis in Hoorn en daar ter observatie opgenomen. Met hun avontuur hebben ze de Rijkspolitie van Grootebroek, de Rijkspolitie te Water uit Enkhuizen, de Dienst Luchtvaart Rijkspolitie op Schiphol, de Marine Luchtvaartdienst in Den Helder en de plaatselijke brandweer in actie gebracht.'s Avonds wordt er op de televisie door het acht uur journaal aandacht besteed aan de reddingsoperatie. De tweede foto is toen door Jan Ruiter vanaf het televisiescherm genomen.
 

Hieronder vier foto's, die afkomstig zijn uit het foto-album van (destijds) wachtmeester De Meijer.
     
Op foto 2 en 3 staat (links in de lederen jas met de "twee strepen") de onfortuinlijke wachtmeester Fred de Meijer.

In de winter van 1978-1979 schaatsen de 32-jarige Willem Hoogenboezem en zijn schaatsmaat Piet Mol de alternatieve elfstedentocht. De start is in Elburg en na 200 km blijkt dat Willem als 20e is geëindigd van de in totaal 280 deelnemers. Ik was kapot. Ze moesten me uit de kleren halen en eerst weer wat ontdooien voordat ik wat kon zeggen. Ook Piet Mol komt nog vóór de tijdslimiet aan de finish.


Een foto van de percelen (v.l.n.r.) Dorpsweg 72 (Dirk Compas), 70 (Wim Nierop) en 68, bouwjaar 1872 (Piet de Vries) (zie 1956).

 
Twee foto's van de kokmeeuwenkolonie bij De Nek.

mei:
Op verzoek van de medewerkers van de bibliotheek wordt de oude niet meer gebruikte brandkast die in het raadhuis staat bij schriftelijke inschrijving verkocht. In verband hiermee verschijnt het volgende bericht in de dorpskrant:
Gemeente Venhuizen
Brandkast
aangeboden: 1 brandkast, afm. 70 cm x 130 cm x 200 cm (hoogte), aanwezig in het voormalig raadhuis te Schellinkhout.
Serieuze gegadigden wordt gevraagd hun bod uit te brengen vóór 1 juni a.s. door middel van een schriftelijke inschrijving bij de gemeente.
Bezichtiging kan plaats vinden op donderdag 26 mei a.s. in overleg met mevrouw Huig, Dorpsweg 69 te Schellinkhout, telefoon 02293-1657 van 14.00 t/m 17.00 uur.

De brandkast wordt met behulp van een grote hijskraan van het bedrijf Koopmans BV uit Hoorn door het zijraam van het raadhuis in een vrachtauto geladen van het verhuis- en transportbedrijf Den Otter BV uit Barendrecht. De medewerkers van de bibliotheek zijn blij dat de oude brandkast weg is getuige het volgende gedichtje, dat in de dorpskrant staat:
KRUIS NAAR KLUIS
Mensen, heb je 't al gelezen
Of intussen al gehoord?
Van 't Schellinkhouter misdrijf,
Nee, geen aanranding of moord,
Maar een roof die dezer dagen
Plaats vond in 't gemeentehuis!
En niet zomaar een paar boeken
Maar de brandkast, onze kluis!
Werd brutaalweg weggenomen
Zo maar op klaarlichte dag,
En weggevoerd in alle stilte
Zonder dat een mens 't zag....

Het gebouw bleef ongehavend
Chaotisch was de bibliotheek
Alles lag zo door elkander
Dat 't een echte inbraak leek
Kasten stonden weggeschoven
Stapels boeken overal
De "uitleendames" gingen ruimen
In die boeken-zwijnen-stal
En dat duurde vele uren
De "uitleen" lukte daardoor niet
En daarvoor hierbij excuses
En vandaar dit Kruis-Kluis-Lied!

Ja, dat zou een deining geven
Als 't waar was wat ik schreef....
Met de waarheid, beste mensen,
Ging ik iets over de schreef.
Op verzoek der bibliotheek
En met zegen der Gemeente
Die nauwlettend daar toekeek
Of ons fraai gemeentehuisje
Door die "roof" niet werd geschaad
Toen het bakbeest door de ramen
Op een wagen werd gelaad.

     
     
(Zie aanschaf brandkast en diefstal bevolkingsregister uit deze kluis: 1939 en 1944)


Veehouder Wittenberg en zijn zoon Frans uit het noordeinde oogsten het grasgewas (zie augustus 2002).

Door het Rijksarchief te Haarlem worden een aantal Schellinkhouter bescheiden in bewaring gegeven aan de Archiefdienst West-Friese Gemeenten (later: het West-Fries Archief) te Hoorn, namelijk het gaardersarchief en het register van eigendomsovergangen.

De voetbalmeisjes van het seizoen 1979 - 1980.

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
-scheidsrechter Cees Toepoel, coach en begeleider Harm Veenhof, trainer en begeleider Dirk Nooij;
-Saskia Lucas, Monique Kuipers, Hetty Nooij, Jolanda Hos, Liesbeth Kind;
-Jacqueline Wielinga, Petra Dop, Karin Roeleveld, Sylvia Broers, Karin Dop, Nathalie Wijdekop, Martine Baas en Karien Stapel.

Een foto van de stolpboerderij Dorpsweg 24 bewoond door Dick en Baukje van Eik (zie 1971).

15 september:
Het zestigjarig bestaan van de floraliavereniging "Bloem en Fruit" wordt gevierd met het toneelstuk "Adriaan en Olivier". De hoofdprijs van de verloting is een fiets.

 
De dijkopgang bij de kerk en grazende koeien op het buitendijkse land.

 Een ansichtkaart van Schellinkhout.

Een foto van de vierde klas van de Jan Luykenschool met meester Harm Veenhof.

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
André v.d. Rol, Jaap Visser, Diederik Jan Vermeulen, Liesbeth Kind, Michou Basu, Martine Baas, Lara Molenbroek, Karin Engelgeer, meester Harm Veenhof en Karin Roeleveld;
Petra Dop, Frank v.d. Staak, Sean Bell, Karien Stapel, Carlo Dop, Marcel Stavenuiter, Jolanda Hos, Eva van Duin en Saskia Nieuweboer;
André Volwater, Rens Dekker, Edwin v.d. Rol, Marianne Hoogenboezem, Nathalie Wijdekop, Arriëtte Has en Monique Kuipers.

 
Het raadhuis en de stolpboerderij Dorpsweg 107 (zie 1906).

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :