De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1977.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1977.

1977
In dit jaar wordt onderstaand tegeltje gemaakt (15 x 15 cm) ter herinnering aan 'Café-Bar-Petit Restaurant De Carrousel' aan de Dorpsweg (zie 1971 en 1999).

februari:
Het jaarlijkse carnaval wordt weer gevierd. De "Raad van Elf" gaat met prins Willem v.d. Woude op de foto.

Achter v.l.n.r.: Arie Koen, Martin Sluis, Klaas Ham, Piet Broers, Ingrid Nooij-Kramer, Tine Best, Jan Bakker, Beja Hart, Cor Roeleveld, Truus Wittenberg en Martin Kooy;
Voor v.l.n.r.: Guillaume Tiepel, Cor de Groot, Willem v.d. Woude, Dirk de Waal, Klaas Dekker en Jan Mol.

Het echtpaar Pieter Leegwater en Grietje Bart is 50 jaar getrouwd. De buurtbewoners hebben ter gelegenheid van dit jubileum een ereboog gemaakt. Op de foto zien we Pieter en Grietje bij deze ereboog voor hun woning Dorpsweg 166, waar zij ongeveer dertig jaar hebben gewoond (zie 1986).

In april wordt het jongenselftal A 1 van de voetbalvereniging S.V.S. onder leiding van trainer Arie Koen voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen.

Achterste rij v.l.n.r.:
John Maarse, Wim Buis, Tonny Roodhuijzen, Michael Koster, Robert Jan Witvliet, trainer Arie Koen en Eric Meulman;
Voorste rij v.l.n.r.:
M. Voers, Ruud Braas, Martin Stammes, Rob Kuijper, Rob Smit, Tino Bleeker en Perry van Aarst.

12 april:
De medewerkers van de bibliotheek vergaderen elke maand. Zij ontvangen dan een soortgelijke getypte uitnodiging voor het bijwonen van de bijeenkomst.

14 mei: kerkeveiling. Uit het veilingboekje het volgende:
De veelbesproken KERKEVEILING zal op 14 MEI 1977 om 19.30 UUR IN HET DORPSHUIS plaatsvinden. De aanleiding voor deze veiling is wellicht bekend:
RESTAURATIE van het eeuwenoude kerkgebouw en het Flaes-orgel.
Het kerkgebouw is al weer in uitstekende conditie, het orgel zal, na een grondige restauratie, weer welluidende klanken voortbrengen. Deze kosten van al die gebeurtenissen kost VEEL GELD. Geld dat wij met elkaar op moeten brengen.
Het veilingcomité is bijzonder blij met de artikelen die de bevolking bijeen heeft gebracht. Zo kon er een veilinglijst worden samengesteld die klinkt als een klok.

Het comité van de veiling bestaat uit: Ed Smit (voorzitter), J.R. Albers (secretaris), mej. K. Ham (penningmeesteresse). Als wijkcoördinator treden op Jan Kriekaard, Jan Bronner, mej. J. Posch, mevr. C. Water, mevr. R. Mol en mevr. I. de Jong. De toneeldienst is in handen van mevr. Leegwater, mej. K. Ham, mevr. R. Wassink en mej. J. Rebel, terwijl Jan Hart de zaalomroeper is. Op ophaaldienst is als volgt verdeeld: L. Koster (noordeinde), Jan Hart (zuideinde) en J.R. Albers (nieuwe buurt). De algehele coördinatie tenslotte is in handen van E. Smit en J.R. Albers.
De weledelgestrenge heer Van Riemsdijk, notaris te Avenhorn, zal belangeloos zijn medewerking verlenen. Als afslager treedt op Piet Burger. De bezoekers(sters) die voor 19.30 uur in het dorpshuis aanwezig zijn, ontvangen bij de ingang twee gratis consumptiebonnen. Zij zijn uiteraard alleen geldig op de dag van de veiling.
Een greep uit het veilingboekje:
Juriaan Maarse wil voor f 18,- een avond oppassen, maar niet op zaterdag of tijdens de kermis. De Kerkvoogdij verkoopt voor f 470,- een uit 1871 stammende bijbel. De overall van Gerrit Vet (maat 56) vindt voor f 36,- een nieuwe eigenaar in Thijs Chanowski. Een lam van J. Donker verhuist voor f 350,- naar Cor Veer en Jan Mol koopt voor f 400,- een luchtfoto van Schellinkhout, die afkomstig is van C.P. (Cor) Snoeck. Een paar eigen gebreide sokken (maat 42) van mevrouw Nierop brengt f 14,- op. Erik Wardenaar gaat voor f 14,- een keer grasmaaien. Een pond boerenboter van T. v.d. Mosselaar levert f 20,- op. De kerkvoogdij verkoopt tijdens deze veiling elf antieke bijbels uit de jaren 1871, 1872 en 1880 en vijf antieke voetenbankjes, waarvan de ouste in 1850 aan ene N. de Boes toebehoort......

 Antieke Bijbel uit 1872.

De veiling brengt f 17.000,- op (zie 1872, 1974, 1978 en 1986).
   
Foto 1: Het voorblad van het veilingboekje.
Foto 2: Het Flaesorgel.
Foto 3: Detail van foto 2. De tekst op het orgel luidt: "Geschenk van C. Kok, Wed. C. Koster".

3 juni:
De "Uitvaartvereniging Schellinkhout" bestaat veertig jaar. Gedurende die veertig jaar zijn er heel wat bestuursleden gekomen en gegaan. Echter de heer S. Stapel is vanaf de oprichting tot dit jubileum nog steeds bestuurslid. Het bestuur heeft gemeend om in het kader van het jubileum de service aan de leden uit te breiden. Elk lid van de vereniging ontvangt dan ook een boekje met "vertrouwelijke gegevens" en een mapje voor het opbergen van diverse relevante papieren, zoals het trouwboekje, polissen, adreslijsten e.d. (zie 1937).


V.l.n.r.:
Grietje Leegwater-Bart (77 jaar), Lize Nooij-Bart (70 jaar) en Dick Bruin-Bart (68 jaar).
(Zie 1901, 1935 en 1965).

Aantal inwoners Schellinkhout: 875 (stijging als gevolg van de nieuwbouw).

Het dorp telt 21 boeren, die samen 750 melkkoeien hebben.

De klassen 5 en 6 gaan samen met meester Van Ojik op de foto. Jan van Ojik is geboren te Amsterdam op 27 december 1948 en overleden te Venhuizen op 13 mei 2008. De pasfoto van 'meester Jan' is genomen in 1971.
 
Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
Pim Koolhaas, Mark Koolhaas, Tino Bleeker, Marion Lucas;
Jolanda Rezelman, Jilles Kriekaard, Taco de Waal, Arvid Bakker, Pieter Baas, Christine Koen en Laura Engel;
Michael Koster, Jan van Ojik (onderwijzer), Marco Houtzager, Simone Stavenuiter, Perry van Aarst, Liesbeth Witvliet, Eelco Bootsman, Jaap de Vries;
Het drietal in het midden: Karin Houtzager, Marjan Nooij, Annemieke Hoogenboezem;
Voorste rij: Tonny Roodhuijzen, John Maarse, Sylvia Schermer, Trudie Palenstijn en Wimjan Koster.

Hieronder vier foto's van een wiekloze 'Grote Molen'. Hij lijkt te zeggen: 'Ik wacht op restauratie....'
     

De oudste leerlingen van de kleuterschool gaan samen met de juf op de foto.

V.l.n.r. en van boven naar beneden:
Vincent Serrarens, Stefan Smit, Sybren Arnoldus;
Cindy Kieft, Sander Muller, Bart Roeleveld, Martijn Bakker, Anja Laken, Sylvia Nieuweboer, Rik de Wit;
Brigitte v.d. Woude, Sander Ruiter, Coria van Aarst, juffrouw Thea;
Jochem Oonk, Lennard Vermeulen, Eddy Kuipers, Anita Dekker, Karolien Rezelman, Gertjan Schuurmans;
Claudia Engel, Kees Koster, Suzanne Alberts, Greta v.d. Kamp, Johan Bosma en Sjors (achternaam onbekend).

1 juli:
Onder leiding van K. Posch wordt er op 15 november 1916 een voorbereidende bijeenkomst gehouden in het café van C. Rol aan de Dorpsweg om te komen tot de oprichting van een "fok" (= afkorting van de rundveefokvereniging) in Schellinkhout.
Behoudens het verslag van de oprichtingbijeenkomst staan mij de verslagen over de jaren 1916 tot en met 1933 niet ter beschikking. Van de overige jaarverslagen 1934 tot en met 1976 is een uitgebreid uittreksel gemaakt. Als u dit uittreksel wilt lezen, klik dan
hier.
Op 1 juli 1977 gaat "Ons Belang" een fusie aan met de Rundveefok- en Controlevereniging Hoogkarspel - Venhuizen en omstreken. Louw Koster neemt namens Schellinkhout zitting is het bestuur van deze vereniging. Uit het jaarverslag van deze vereniging over het boekjaar 1977-1978 blijkt dat twintig boeren uit Schellinkhout de overstap hebben gemaakt naar de gefuseerde vereniging.

Hieronder een aantal foto's van de boerderij "Rundervreugd" op Munnekei. Anno 2006 woont onder andere familie R.H.W. (roepnaam Rob) Louët Feisser in de verbouwde boerderij, die in tweeën wordt bewoond. Het adres is Schellinkhouterdijk 5 te Hoorn. De laatste foto geeft een beeld van de achterzijde van de boerderij. Helemaal links is de molen (zonder wieken) te zien.

   


De heer F.A. Maarse (roepnaam Felix) schrijft een aantal stukjes in de dorpskrant over oude landnamen binnen de grenzen van Schellinkhout.
De tekst van deze stukjes wordt hieronder integraal weergegeven.
Sectie A, nummer 248: De Kieft.
Op dit perceel is het thans nog merkbaar, want de eerste kievitseieren zijn daar te vinden (achter P. Nierop).
Sectie A, nummer 59: Egypte.
Achter in het land bij de Wijmers, 1.75.00 HA.
Sectie A, nummer 15: Balk.
Naar de naam van de vroegere eigenaar, Joh. Balk. Deed die over aan G. Stapel in 1857, 4.28.10 HA (achter boerderij Ritman, midden in het land). Achter Nico Vis z'n bouw.
Sectie A, nummers 36 + 206: de Staart.
Wanneer deze percelen goed bekeken worden: de vorm van een koestaart (in gebruik bij J. Visser, 2.08.80 HA).
Sectie A, nummer 186: Vette Luitje.
Afkomstig van een klein dik persoon, genaamd Luitje (Luitje Tol). Achterland van boerderij Ritman, 1.93.10 HA.
Sectie A, nummer 315: Steenen Kamer.
Een gebouw waaraan volgens de gedachte een legende verbonden is.
Sectie A, nummer 287: Kee Mager.
Een perceel dat in de kwaliteit van bouw- of weiland de naam eer aan doet (deed), want het is mager (achter boerderij Ritman).
Sectie A, nummer 352: de Bijl.
De vorm van het perceel (tuin C. Bruin).
Sectie B, nummer 359: Sigarenlandje.
Schijnt in vroeger jaren, dat dit land weinig waarde had en voor een sigaar verkocht te zijn.
Sectie A, nummer 191: de Berenkamp.
Land achter de boerderij van Ritman.
Sectie A, nummer 254: de Kweek.
Vroeger in handen van een "kweker" van bloemen en fruit (achter Timmermans).
Sectie A, nummer 86: het Gang.
Een smal perceel weiland, toegang verlenend naar de achter gelegen percelen, 2.90.10 HA (in gebruik bij Jb. Ham Cz.).
Sectie A, nummer 344: 't Hofje.
Een klein stuk grond aan de Dorpsweg, bezet met fruitbomen en waar later een huis op gebouwd is (H. van Assen).
Sectie A, nummer 110: 't Laantje.
Een pad met aan beide kanten essen- en iepenbomen, 0.11.50 HA (de erven van K. Koster).
Sectie A, nummer 81: Ds. Mantel.
Vroeger waarschijnlijk behorend aan een predikant, doch niet na te gaan of die hier ooit ter plaatse gestaan heeft; 1.85.40 HA. (In gebruik bij J. Ootjers).
Sectie A, nummer 41: de Bijl.
Het perceel is bijlvormig (achter P. Nierop); 1.00.40 HA.
Sectie A, nummer 49: de Zeug.
Deze naam ontleent zich door verkoop van een zeug; 1.90.50 HA. (achter P. Nierop).
Sectie A, nummer 47: Cees Broers.
De naam van een vroegere eigenaar; 1.43.50 HA (achter P. Nierop).
Sectie B, nummer 60, 62, 63, 79, 80, 352 en 353: SCHOUTSTUIN.
Naast elkander gelegen percelen en zeker behorend in vroeger jaren aan de schout ter plaatse (achter P. Posch en de erven J. Nobel).
Sectie B, nummer 424 + 48: Smal.
De naam duidt ook de vorm van het perceel aan (in gebruik bij L. Koster).
Sectie B, nummer 536: 't Hofje.
In vroeger jaren schijnt het bos geweest te zijn (in gebruik bij familie Sluis).
Sectie B, nummer 125: Kapit.
In gebruik bij K. Stapel.
Sectie B, nummer 141: de Ven.
In gebruik bij K. Stapel.
Sectie B, nummer 143: Bloothoofd.
Afkomstig van eigenaar der zelfde naam (in gebruik bij Jb. Donker of erven J. Nobel).
Sectie B, nummer 189: 't Zatje.
Vroeger in gebruik bij D. Pijl, daarna C. Winkel.
Sectie B, nummer 65: Boterweide.
Erven J. Nobel.
Sectie B, nummer 156: Oost-Indië.
Een ver gelegen perceel. In gebruik bij fam. Sluis.
 Zie 1789 en 1915.

Sectie B, nummer 158: 't Zwaantje.
In gebruik bij fam. Sluis.
Sectie C, nummer 43 + 323: Kerkeland.
De naam dateert uit vroeger eeuwen, n.l. uit de tijd dat dit dorp nog R.K. was en dat de kerk heel veel landerijen bezat (voorheen in gebruik bij v.d. Made, thans m.i. bij D. Veer).
Sectie C, nummer 102: Bullenland.
De naam ontleent zich uit de tijd dat de dorpen bijna allen hier in West-Friesland zelf de leiding v.h. stierenmateriaal behartigden. Thans nieuwbouw, ter hoogte v.h. Kruisgebouw.
Sectie C, nummer 101: de Pekel.
Een perceel dat met 't maken van de Zuiderzeedijk is afgegraven en een aparte bemaling nodig heeft (Gemeente, nabij het voetbalveld).
Sectie C, nummer 66: Pijpenkan.
Erven P. Kroonenburg.
Sectie C, nummer71 + 72: Kamerweide.
Ligt voor het gebouw "De Steenen Kamer".
Sectie C, nummer 505: Luitje.
v.h. mevrouw Roorda.
Sectie C, nummer 609: de Lut.
Een buitendijks gelegen perceel langs de dijk (J. Has).
Sectie C, nummer 509: Havenlandje.
Lag als weiland vroeger tussen dijk, Meeweg en Dorpsweg. Later kwam er de eerste nieuwbouw, de Havenweg.
Sectie C, nummer 175: Vogelenzang.
Aan de Opperweg. Vroeger in gebruik bij veehouder Klaver.

Omstreeks 1975 wordt door de voetballers Jan Ruiter, Arie Koen en Mart Kooij het initiatief tot een sportdag voor de voetbaljeugd genomen. In 1976 kunnen ook leden van de andere sportverenigingen mee doen. Men komt dan tot de oprichting van VGV Superstar (voetbal, gymnastiek, volleybal). Deze drie verenigingen krijgen elk twee afgevaardigden in het bestuur van VGV Superstar. Dit evenement groeit uit tot de zogenaamde "Superstar". De spelletjesdag voor de jeugd, die traditioneel wordt gehouden op de laatste zondag van de zomer-schoolvakantie, levert aan het einde van de dag altijd een trotse Superstar op.
Op deze foto uit de beginperiode van "Superstar" ziet u de vrijwilligers, die deze dag mede mogelijk maken.

Achterste rij v.l.n.r.: Wim Hoogewoning, Ben Roest, Mart Kooij, Ed Smit, Henk van Aarst, Andrea Vermeulen en Atie Veer;
Midden v.l.n.r.: Wim v.d. Woude, Jan Ruiter, Guillaume Tiepel, Wim Stammes en Frans v.d. Mosselaar;
Voorste rij v.l.n.r.: Lou Engel, Dirk de Waal, Harm Veenhof, Piet Broers, Ben Warnaar en Peter Vermeulen.


Tijdens de superstar-wedstrijden van dit jaar wordt Marjan Nooij kampioen in haar klasse. Als tweede en derde in die klasse eindigen respectievelijk Christien Koen (links naast de winnaar) en Jolanda Rezelman. Verder staan op de foto Annemiek Hoogenboezem (uiterst links) en Marleen Post (uiterst rechts). De foto is genomen voor de (oude) voetbalkantine (zie 1985).

Bij de jongens wordt Dirk Koen eerste in zijn klasse.
 
V.l.n.r.: Lodewijk v.d. Woude, Marco Ruiter, Dirk Koen, Bastiaan Prins, Jaap de Vries en Mart Kooij. De naam van degene die de prijzen uitreikt is niet bekend.

De gemeente Hoorn wil weer (nog steeds: zie 1973) uitbreiding van hun grondgebied in de richting van Schellinkhout, omdat zij nieuwe industriegrond nodig heeft. Hoorn heeft inmiddels de beoogde grond aangekocht. Er komt veel protest uit het dorp, o.a. van M(ies) Leegwater-Klimp, voormalig raadslid van de gemeente Schellinkhout, de heer W.T.C. Hoogenboezem, lid van de Dorpsraad Schellinkhout en de heer J(uriaan) Maarse en mevrouw J. Chanowski-Van Noord, allebei lid van de milieuwerkgroep Schellinkhout. Uiteindelijk weet de gemeenteraad het tij weer te keren. Eind 1985 ziet Hoorn "definitief" af van de uitbreiding van het industriegebied in de richting van Schellinkhout en gaat het de duur aangekochte grond weer verkopen.

   
De dichtgetimmerde, verwaarloosde molen.

Onderstaande foto is op de kleuterschool gemaakt rond de Sinterklaastijd.

V.l.n.r. Ivon Reuvers, Kees Koster, Hanneke van Duin, Conja Ham, Ellen Hos (geb. 29 sept. 1973), Pieter Kriekaard, Wieneke Laverman en Christa Nota.

 Kerstontbijt op de kleuterschool (vermoedelijk 1977).
V.l.n.r. Pieter Kriekaard en Ellen Hos en op de rug gezien v.l.n.r. Kees Koster, onbekend en (vermoedelijk) Wieneke Laverman.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :