De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1965.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1965.

1965
De dominee heet ds. Spijkerboer.

30 april:
Op Koninginnedag wordt in het Sint Jans Gasthuis te Hoorn Dennis Kampen geboren, als zoon van Jente Kampen, geboren te Lemsterland op 21 november 1921 (overleden 4 februari 1995) en Anna Catharina Maria (roepnaam Annie) Groot, geboren te Hoorn op 12 november 1935. Het echtpaar Kampen, dat op 25 april 1956 in Schellinkhout is gehuwd, woont dan aan de Meeweg 4. Vader Jente werkt aanvankelijk als boerenwerkman bij verschillende boeren in het dorp (o.a. bij A.L. v.d. Maden; zie 1970) en later als proces operator bij Meypro BV te Zaandam.
 Jente, Annie en de twee oudste kinderen.

Dennis weegt bij zijn geboorte 2800 gram, maar hij kent daarna een opzienbarende groeicurve blijkens de kaart van de Stichting voor moederschapszorg en kinderhygiëne in NOORDHOLLAND, consultatiebureau voor zuigelingen te Schellinkhout. Zo groeit hij tussen 9 juni 1965 en 16 maart 1966 van 4160 gram naar 10.100 gram. Met recht: Hollands welvaren! Op 17 december 1969 weegt Dennis 19 kg en is hij 104 cm groot.
 baby Dennis Kampen.

Jente en Annie hebben naast Dennis nog drie kinderen:
Zoon Gerry (roepnaam Gerard) wordt op 30 juli 1956 in het Sint Jans Gasthuis te Hoorn geboren. Op 5 november 1957 wordt er te Hoorn (Sint Jans Gasthuis) een dochter geboren en op 25 mei 1968 ziet zoon Errol in het Streekziekenhuis te Hoorn het levenslicht.

 De broertjes Errol (links) en Dennis Kampen.

 Errol op 11-jarige leeftijd.

Als de kleine Dennis twee jaar oud is zakt hij, inclusief zijn gele houten klompjes, nabij de ouderlijke woning door het nog dunne ijs. Bakker Davids vent echter in de straat en ontdekt de drenkeling. Hij weet Dennis tijdig op het droge te brengen. Op onderstaande foto zien de bakker Davids en Dennis Kampen (met hondje Teddy) omstreeks 1967 in de Ravenstraat. De nieuwbouw is dan nog in ontwikkeling. Op de tweede foto loopt de kleine Dennis op de Havenweg, gezien uit zuidelijke richting, ongeveer ter hoogte van huisnummer 30, bewoond door familie B. Bosma. Op de derde foto doet Dennis al zijn best op de kleuterschool.
   

Getuige bijgaand krantenknipsel zal het niet bij deze ene keer blijven dat Dennis in een sloot belandt. Op de tweede foto maakt Dennis in maart 1983 op de Westermeeweg een wheelie op zijn brommer.
 

 Een luchtfoto van de boerderij "Rundervreugd" omstreeks 1951.

In zijn jonge jeugdjaren brengt Dennis veel vrije tijd door op de boerderij van Jacob Renooij (roepnaam Jaap; geboren te Abbekerk op 24 september 1904), voormalig slager te Oostwoud, genaamd "Rundervreugd" op Munnekei (zie 1977). Renooy is gehuwd met Mathilda Henriëtha Bertha van der Smissen, geboren te Bergum (België) op 8 december 1906 en hij pacht de boerderij van Klaas Tuinman. Jaap Renooij houdt er 's zomers rundvee voor de export.
   
De twee eerste foto's zijn gemaakt achter de boerderij "Rundervreugd".
Op de eerste foto dateert van juli 1973 en we zien links Dennis Kampen met naast hem zijn broertje Errol.
Op foto twee wordt Dennis, behalve door de koe Conny, ook vergezeld door Trudie Palenstijn.
Op de derde foto, die is gemaakt in december 1978, staat het echtpaar Renooij afgebeeld.

Hieronder drie foto's van Dennis die genomen zijn op respectievelijk 7-, 9- en 11-jarige leeftijd.
   

Als beeldhouwer Jan van Druten jongens zoekt om model te staan voor de beeldengroep "de Scheepsjongens van de Bontekoe", naar het gelijknamige boek van Johan Fabricius, wordt het oudere broertje broertje van Dennis, Gerard Kampen, vanwege zijn "branie-uitstraling" gekozen om model te staan voor Hajo. Twee andere jongens uit het dorp, Juriaan Maarse en Jos Brouwer, staan respectievelijk model voor Rolf en voor Padde.
   
De scheepsjongens Hajo (rechts), Padde en Rolf (links) turen op de kademuur bij het Houten Hoofd te Hoorn over het water (zie 1992).
De beeldengroep is op 14 juni 1968 onthuld door schrijver Johan Fabricius.

In de gemeenteraad wordt besloten om voor het uitbreidingsplan Meeweg-Noord een stuk weiland te kopen van 4.62.77 hectare voor de prijs van ƒ 100.000,- van de familie C.D. Ham - mej. K. Ham.


De klassen 1, 2 en 3 van de Openbare Lagere School aan De Laan.
Achter v.l.n.r.: Anneke Dekker, juffrouw Balk, Jos Brouwer, Jaap Walkeuter, Marianne Ham, Nellie Vis, Fred Edam, Jan ▀reuring;
Midden v.l.n.r. Nico ▀reuring, Kees Koster, Karin Kampen, Jolanda Beets, Piet Veer, John Bronner, Marco Leegwater;
Voor v.l.n.r.: Onbekend, onbekend, .?. Vis, Juriaan Maarse, Florie Maarse, Hans van Poelgeest, Job Witvliet.

De op 13 augustus 1957 in Haarlem geboren tweelingbroertjes Jan en Nico ▀reuring, (vanaf medio 1960 wonende in een kindertehuis in Zaandam), zijn van 1963 tot 1967 pleegkinderen van het echtpaar Harm van Assen en Gré Leyen in Schellinkhout. Ze wonen tegenover de zuivelfabriek. Als dit echtpaar echter gaat scheiden moeten de twee jongetjes weer weg en worden ze (weer) geplaatst in een kindertehuis in Nijkerk, waar ze tot hun achttiende verjaardag hebben moeten verblijven.

Omstreeks dit jaar is Jan Ruiter (geboren 1941) lid van de schietvereniging "De Vrijheid" in Berkhout. Hij is een goed schutter en wordt zelfs zeven keer clubkampioen. Op de foto vertoont hij zijn kunsten bij de schiettent op de kermis. Zijn vrouw Ali Ax kijkt belangstellend toe.

Jan en Ali krijgen twee kinderen: zoon Marco (geboren 1968) en dochter Sandra (geboren 1972).
 
Foto 1: Sandra en Marco.
Foto 2: vader Jan en Marco.

Aantal inwoners op 1 januari 1965: 278 m + 281 vr = 559.

De rundveefokverenigingen van Schellinkhout en Wijdenes gaan samen omdat de kosten te snel stijgen (zie 1916, 1976 en 1980).


Het bestuur van de rundveefokvereniging Schellinkhout-Wijdenes ter gelegenheid van het schetsen van het 15.000-ste kalf.
V.l.n.r.: Jaap Donker, Klaas Vet, Louw Koster, Jaap Ruiter, Harm van Assen (controleur), Klaas Bakker en Klaas Stapel.


Een foto van vijf stoere knapen.
V.l.n.r.: Kees Walkeuter, Piet Sjoerds, Jan Water, Adrie Vis en Pim de Vries.

In mei 1932 komt Jo Nooij als postbesteller vanuit Westwoud naar Schellinkhout. Zijn vrouw Lize is aanvankelijk postkantoorhoudster in Schellinkhout als opvolgster van kantoorhouder Simon Visser (zie foto 1931 - 1935). Lize (Elisabeth Bart) is de jongste van vijf kinderen van Cornelis Bart (geboren 15 januari 1868; overleden 20 november 1956) en Aafje Kool, geboren 2 maart 1870 en overleden 8 mei 1950. Dit echtpaar heeft ondermeer in het armenhuis gewoond.
  Cornelis Bart en Aafje Kool met kleindochter Annie Sleutel.

Jo is eerst hulpbesteller, maar wordt later stationhouder van de Nederlandsche Posterijen in het dorp.
 
Een foto uit omstreeks 1925 van Lize Bart op haar rijwiel.
Foto 2: V.l.n.r.: onbekende postbode, Lize en Jo.

Jo en Lize trouwen op 29 april 1928 en krijgen twee zoons: Dirk Cornelis (Dirk) Nooij, geboren 15 augustus 1939 en Cornelis (Cees), geboren 8 januari 1947 (zie 1957). Jo en Lize runnen in feite samen het postagentschap in het dorp. Ze doen dat in het pand dat op de hoek Dorpsweg - De Laan staat: Schellinkhout 113, (anno 2004: Dorpsweg 120, bewoond door familie K. Koster). De tweelingbroer broer van Jo, genaamd Nicolaas (roepnaam Niek of Nico), is vrijgezel en woont bij hen in. Hij brengt de kranten rond in het dorp en doet klusjes in en rond het huis.
   
Foto 1: Niek Nooij tijdens de kermis in 1955 aan de bar in het café.
Foto 2: Niek Nooij betrapt bij het vegen van het pad.
Foto 3: Lize Nooij-Bart aan de was (op de achtergrond het raadhuis).

Behalve postzaken wordt er ook een kantoorboekhandeltje gedreven. Daar worden meestal de geboorte-, verlovings-, trouw- en overlijdenskaarten besteld. Op 6 april 1965 bereiken Jo en Niek de pensioengerechtigde leeftijd. In mei wordt Jo Nooij in het bijzijn van burgemeester Mol en de volledige gemeenteraad op het raadhuis gehuldigd vanwege het feit dat hij 33 jaar postbesteller en postkantoorhouder in het dorp is geweest. Van de PTT ontvangt Nooij een fraaie oorkonde na bijna 38 trouwe dienst. Door de burgerij is geld ingezameld dat door de burgemeester in een envelop aan Nooij wordt overhandigd. Ook van het gemeentebestuur krijgt Jo een envelop met inhoud. Na het vertrek van Jo zal zijn vrouw Lize het agentschap voortzetten waarbij Jo de helpende hand biedt.

Jo Nooij zoals men hem sinds jaar en dag door Schellinkhout heeft zien gaan. Op de achtergrond staan zijn vrouw Lize en zijn broer Nico.
Johannes Nooij (roepnaam Jo) is geboren op 6 april 1900 en overleden op 3 maart 1966. Zijn vrouw Elisabeth Bart (roepnaam Lize) is geboren op 28 mei 1907 en overleden op 20 augustus 1989. Jo en Lize liggen beide in Schellinkhout begraven.
(Zie 1935: inbraak postagentschap).

Omdat het enige café van het dorp in november 1964 is afgebrand opent familie C.A. Bron op 16 januari een noodcafé in het voormalige gymnastieklokaal. De heer Water, die daar woont, is genegen tijdelijk een andere woning te betrekken.

Er wordt onder leiding van burgemeester Mol een vergadering gehouden met vertegenwoordigers van alle verenigingen en instanties om te komen tot:
de oprichting en/of het beheer en de exploitatie van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van alle plaatselijke bonafide verenigingen, stichtingen en instellingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.
Op 13 maart worden, onder andere door burgemeester C. Mol (voorzitter) en verzekeringsinspecteur Gerrit Vet (vice-voorzitter), bij notaris Cornelis van Riemsdijk te Avenhorn, de statuten getekend van de STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS SCHELLINKHOUT. De ondertekening van de akte vindt plaats in tegenwoordigheid van twee getuigen, beiden wonende te Schellinkhout, te weten veehouder Jan Nobel en Cornelia Leguit (zonder beroep).
Blijkens genoemde akte worden voor de eerste maal tot leden van het algemeen bestuur benoemd de navolgende personen, die representatief zijn voor de achter hun naam genoemde verenigingen en instellingen:
Mevrouw Bant - de afdeling Schellinkhout van de Nederlandse Bond van Plattelandsvouwen.
Gerrit Vet - de toneelvereniging "De Boom van Ons Genoegen".
Gerrit Peereboom - de Algemene Kiesvereniging Schellinkhout.
Jacob Pieter Donker - de Rundveefokvereniging "Ons Belang", Schellinkhout.
Jan Nobel - de Begrafenisvereniging Schellinkhout en de Floraliavereniging "Bloem en Fruit" Schellinkhout.
Gerrit Posch - de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting "Ons Belang" en het Onderlinge Veefonds "Schellinkhout".
Albert Jongsma - de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond A.N.A.B., Schellinkhout.
Pieter Bakker - de Gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam".
Simon Zwier - de Coöperatieve Raiffeisenbank Hoorn, kantoor Schellinkhout.
Jan Pieter Has - de IJsclub "De Opbouw", Schellinkhout.
Jan Nierop Sr. - de Polder Schellinkhout.
Johan Pieter Nierop - de voetbalvereniging "Schellinkhout".
Pieter Leegwater - de E.H.B.O., afdeling Schellinkhout.
Johan Witvliet - de afdeling Schellinkhout van V.V.V. Drechterland.
Gerrit Jan Oonk - de Nutsvereniging "Beschaving en Oefening".
Gerardus Antonius Maria Koedoder - de Bond voor Staatspensionering, afdeling Schellinkhout.
Willem T.C. Hoogenboezem - de Kerkeraad Nederlands Hervormde Gemeente Schellinkhout.
Cornelis Mol - de Gemeente Schellinkhout.
Jan Bronner - lid van het dagelijks bestuur.
Klazina Ham - lid van het dagelijks bestuur.
De nieuwe stichting wordt op 25 maart 1965 onder nummer 18.874 ingeschreven in het Centraal stichtingenregister te 's-Gravenhage.

 Het logo van de stichting dorpshuis Schellinkhout.

De dorpsgemeenschap dient 10 % van de stichtingskosten voor het nieuwe dorpshuis op te hoesten.
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit burgemeester Mol (voorzitter), mejuffrouw K. Ham, de heren G. Vet, P. Bakker en J. Nierop jr.
Op 22 mei 1965, aanvang 19.00 uur precies, wordt er in de garage van C. Dop, een veiling gehouden door de "Stichting Dorpshuis Schellinkhout". De baten van deze veiling zijn bestemd om binnenkort een dorpshuis te bouwen en te exploiteren ten behoeve van de gemeenschap van Schellinkhout. Het comité van de veiling bestaat uit G. Vet (voorzitter), P. Bakker (secretaris), J. Nierop Jr. (2e secretaris), mej. Kl. Ham (penningmeesteresse), P. Posch (lid), J.J. Hart (lid), P. Leegwater, nr. 77 (lid). Verder zijn er reserveleden en mensen voor de administratie, voor de aflevering van de goederen, voor de zaaldienst, voor het comité van actie- en ophaaldienst en omroeper Jan Nierop jr. De leiding van de goederen in garage Dop is in handen van mej. Kl. Ham. Notaris Van Riemsdijk uit Avenhorn verleent zijn belangeloze medewerking. Als afslager treedt op de heer P.J. Burger uit Hem. Iedere bezoeker die vóór 19.00 uur aanwezig is, ontvangt twee comsumptiebonnen en dingt tevens mee naar een gratis verloting met vele aantrekkelijke prijzen, welke na afloop van de veiling zal plaatsvinden.
De dorpsbewoners hebben een keur van koopjes en giften beschikbaar gesteld. Een aantal bijzonderheden uit het veilingboekje:
Ophaaldienst vee
Het beschikbare vee wordt om 18.00 uur opgehaald. U wilt wel zo vriendelijk zijn, de dieren thuis vast te zetten, opdat wandelingen door het land en vangpartijen vermeden kunnen worden.
Aangeboden arbeid
De aangeboden werkdagen en oppasavonden worden in overleg tussen koper en gever verkocht.
Op belangrijke artikelen wordt strijkgeld gezet. Denkt U er wel aan, dat bij het afmijnen MIJN vóór JA gaat !!!

Op de veilinglijst prijken meer dan 400 koopjes. W.C. Davids stelt drie paar gele klompen, maat 27, beschikbaar. Ze worden voor f 16,-- gekocht door G. Posch. "Twee keer melken" brengt f 40,-- op. De koper is Jan Nierop. Aannemer Piet Leegwater, nr. 77, heeft een zomerhuisje in Schoorl en hij biedt aan: 12 tot 19 juni 1965, 6 persoons zomerhuisje in Schoorl, plus vervoer heen en terug. Manufacturier Pieter Jan Ruiter koopt het voor f 100,--. W. Nierop biedt aan: 1 dagje Bergen aan Zee met auto voor 1 á 3 personen. Voor f 24,- gaat S. Stavenuiter richting de kust. Een mud kolen van W. Buis vindt voor f 17,- een nieuwe eigenaar in Sietze Kampen. Onder veilingnummer 160 staat vermeld: P. Posch, 1 bok, event. lever. half sept. Dick Veer koopt het dier voor f 60,--. Verder worden ondermeer verkocht: gerookte paling, metworsten van slager J.C. Stam uit Hoorn (waar Piet Baas werkt), eieren, kaas, bessen, lammeren, aardappelen, dahliaknollen, sigaren, 5 kg schrikdraad, 25 grote balen stroo van C.D. Ham ( opbrengst f 110,- door koper Piet Leegwater) en een paar bokshandschoenen van W. Nierop.
(zie 1966, 1968 en 1970).
 De voorkant van het veilingboekje.

 
Foto 1: De boerderij van de hierboven genoemde getuige Jan Nobel Dz. Het bedrijf van deze veehouder staat tegenover het raadhuis.
De foto is genomen vanuit een bovenraam van de woning van J.P. (Jo) Nierop, die aan De Laan woont (zie 1906).
Foto 2: De woning van Gerrit Vet van de toneelvereniging "De Boom van Ons Genoegen". Deze woning staat naast de boerderij van Jan Nobel Dz.


Een buitendijks genomen foto in de richting van Munnekei. Duidelijk is te zien dat de molen geen wiekenkruis meer heeft.

Jacobus Schekkerman wordt op 24 april 1942 ingeschreven op het adres Dorpsweg 33 te Schellinkhout. Na twee hernummeringen, in 1948 en 1969, verandert dat huisnummer in 44. Op 23 januari 1963 wordt hij uitgeschreven naar Berkhout. Het gezin van Cornelis J. Wardenaar, afkomstig uit Hoorn, trekt per 15 januari 1963 in de woning.
   

Foto 1: Het kruidenierswinkeltje van Schekkerman, Dorpsweg 44.
Foto 2: De familie Wardenaar bouwt op dit perceel later hun nieuwe woning, de bungalow rechts op de foto (zie 2004).
Foto 3: De tekst op de bushalte bij dit perceel herinnert anno 2010 nog steeds aan de naam 'Schekkerman'.

De jaarlijkse kermis wordt bij gebrek aan een dorpscafé (afgebrand in 1964) gehouden in de garage van expeditiebedrijf Cor Dop, want het noodcafé in het voormalige gymnastieklokaal (Dorpsweg 112) is niet groot genoeg. Vrijwilligers hebben in deze garage een betonvloer gestort en nadat men een partij hout op de kop heeft getikt wordt er een prachtige dansvloer gemaakt. De netto-opbrengt van de kermis (f 3000,-) gaat naar de stichtingskas voor het nieuw te bouwen dorpshuis.

11 juli: Aan de Lageweg, tussen Hoorn en Schellinkhout, wordt begonnen met de aanleg van het eerste gedeelte van het West-Friese industrieproject "Hoorn '80".

Er vinden nog steeds tal van actitiveiten plaats om de stichtingskas voor het nieuw te bouwen dorpshuis te spekken.
   :
Er worden asbakken met daarop het wapen van Schellinkhout en gebaksschoteltjes verkocht. Op de tien historische Oud-Hollandse markten in Hoorn verkopen de plattelandsvrouwen souvenirs en zelf vervaardigde artikelen. Hiervoor gaan de leden schilderen, borduren, naaien, tekenen, boetseren enz.
Op onderstaande twee foto's staan Klazien Ham (links) en Marijke Boot in de marktkraam in Hoorn. De twee jongetjes zijn (rechts) Hans Kuijper en John Kuijper, "tantezeggers" van Marijke Boot.
 

Het saldo van de ter ziele gegane fanfarevereniging komt ook ten goede aan de stichtingskas. De floraliavereniging brengt in samenwerking met de toneelvereniging f 2000,- bij elkaar. In de laatste maanden van het jaar gaan de plattelandsvrouwen strobloemen en zelfgemaakte kerstbakjes verkopen. De verkoop van chocoladeletters voor het Sinterklaasfeest en een oliebollenactie worden ook een succes. Dan start "Actie 130". Het bestuur van de "Stichting Dorpshuis Schellinkhout" zendt een brief naar 130 personen waarvan men verwacht "enige sympathie te mogen ondervinden". "Actie 130" brengt f 2000,- op.
Hieronder een aantal passages uit bedoelde "bedelbrief".
Met nogmaals heel veel excuses onzerzijds, ontstond de gedachte, díe personen, die de gemeenschap van Schellinkhout steeds een goed hart hebben toegedragen, te vragen om een bijdrage, die het mogelijk maakt, het ingezamelde kapitaal enigszins te verhogen. Het feit, dat U ongetwijfeld de beste herinneringen aan ons mooie dorp bewaart, deden ons gemakkelijker besluiten, U in deze geselecteerde groep op te nemen en U van het bovenstaande in kennis te stellen. Als tegenprestatie nodigen wij U bij voorbaat uit, t.z.t. ons dan gereed gekomen dorpshuis te bezichtigen. Mocht U van ons beleefde verzoek gebruik kunnen en willen maken, dan zullen wij Uw bijdrage met veel dankbaarheid via onze bankrelatie, de Coöperatieve Raiffeisenbank "Hoorn" te Hoorn, girorekening 67968, onder titel dorpshuis Schellinkhout, ontvangen.
hoogachtend,
het stichtingsbestuur,
C. Mol, voorzitter.
P. Bakker, secretaris.


Drie kinderen op het erf van de woning op de hoek van de Dorpsweg en de latere Havenweg, bewoond door familie H. van Assen. Tegenover dit pand staat de woning Dorpsweg 81, die wordt bewoond door Jan Bronner en zijn vrouw Gré Kamp. Zij hebben twee kinderen: Caroline en John. Het zijn de kinderen rechts op de foto. De identiteit van de jongen aan de linkerkant is onbekend.

In 1955 is smid G.J. (roepnaam Jan) Oonk door de gemeente aangetrokken als smid (zie 1955). Op 1 november 1965 krijgt de heer van de Rol, wonende Havenweg 10, een rekening van het bedrijf van Oonk, een LANDBOUW- EN MACHINESMEDERIJ - LOODGIETERSBEDRIJF. In de winkel van deze smid worden overigens ook rijwielen, haarden, kachels en huishoudelijke- en electrische artikelen verkocht. Tjalling v.d. Rol heeft op 24 augustus 1 bromfietsketting en 2 remsegmenten gekocht. Het totaalbedrag van de rekening bedraagt ƒ 23,15 (inclusief zegel van ƒ 0,15) en dit bedrag wordt op 27 november voldaan. In 1969 moet Oonk zijn bedrijf wegens omstandigheden sluiten (zie 1969).
 

Op 27 augustus wordt er een nieuwe "keur van de polder Schellinkhout" afgekondigd.
Onder de keur staan de handtekeningen van voorzitter Jan Nierop Sr. en secretaris Ab Langedijk.
Hieronder een paar wetenswaardigheden uit deze keur:
Zomerpeil: in het gedeelte ten oosten van de Dorpsweg: N.A.P. -1.55 m, in het gedeelte ten westen van de Dorpsweg en ten zuiden van de Zuiderlandweg: N.A.P. -1.69 m.
Waterkant: de snijlijn van het wateroppervlak op zomerpeil met de aangrenzende gronden.
Artikel 6: De eigenaren van de gronden gelegen aan de hoofdsloten en de sloten zijn verplicht, ieder voor de aan zijn grond helft, deze waterleidingen te onderhouden op ten minste de hierna aangegeven afmetingen:
Hoofdsloten: totale breedte ter hoogte van het zomerpeil 2.50 m; diepte beneden het zomerpeil 0.80 m.
Sloten: totale breedte ter hoogte van het zomerpeil 2.00 m; diepte beneden het zomerpeil 0.60 m.

De sloten langs de provinciale weg Hoorn - Enkhuizen moeten door de provincie Noord-Holland over de volle breedte worden onderhouden op ten minste de afmetingen, waarop zij zijn aangelegd. De sloten langs de Zuiderdijk moeten door het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier worden onderhouden op een breedte van minimaal twee meter en op een diepte van minimaal 40 - en maximaal 60 centimeter.
Artikel 13 verbiedt ondermeer om de waterleidingen te vernauwen of te dempen of daarin ondiepten te maken
en om boven de waterleidingen takken van bomen of enig andere beplanting te hebben lager dan 2.00 m boven het zomerpeil.
Vee dat in strijd met de bepalingen van de keur wordt aangetroffen, wordt geschut. Bij teruggave van geschutte dieren worden de onderhoudskosten en andere gemaakte kosten van de eigenaar of houder ingevorderd.
De onderhoudskosten bedragen per etmaal:
voor vee, per stuk   f 5,---
voor een zwaan   f 2,50
voor een gans   f 1,--
voor een kalkoen   f 1,--
voor een eend   f 0,50
voor een kip   f 0,50
In de maanden juni en november "drijft" het bestuur van de polder de jaarlijkse schouwen.
Artikel 23: Overtreding of niet-nakoming van de bepalingen van deze keur
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 dagen of geldboete van ten hoogste f 50,--.

(Zie keur 1948).

De kinderen van de drie laagste klassen van de Openbare Lagere School gaan met schooljuffrouw Balk op de foto. Achter op deze foto heeft de in de derde klas zittende Tine Best de namen geschreven van de op de foto voorkomende personen.
 

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :