De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1962.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1962.

1962
Schellinkhout telt 529 inwoners en het gros van de bevolking vindt een welvarend bestaan in de vee- en fruitteelt.

februari: Bakker Wim Davids met zijn gemotoriseerde bakkerswagen in het noordend ter hoogte van Dorpsweg 24 (zie 1930).

maart: het café heet "café Linschoten". Later dit jaar is de heer P. Stroomberg, afkomstig uit Amsterdam, de beheerder van het dorpscafé.


"The Blue Devils" treden op in het dorpscafé. De apparatuur bestaat uit een versterker van 35 watt voor de zang, slaggitaar, bas en een 10 watt versterkertje voor de solo.

   

Drie foto's van perceel Dorpsweg 134 (in 2008) bewoond door de familie J.R. Albers.
Op de eerste foto, die gemaakt is in 1962, staan er nog houten opstallen.
Het stenen pand links op de eerste foto is Dorpsweg 136. Deze woning wordt (in 2008) bewoond door familie Van Bentem.
Op de tweede en derde foto (gemaakt in 1968) is de nieuw gebouwde woning, Dorpsweg 134, te zien.

Op maandag 19 maart 's avonds om 7.30 uur is er een vergadering van het dagelijks bestuur en de hoofdingelanden van de Polder Schellinkhout in café Linschoten. Op de agenda staat ondermeer het onderwerp Behandeling ingekomen sollicitaties machinist-arbeider. Maarten Sluis stopt als voorzitter van het polderbestuur van Schellinkhout. Jan Nierop volgt hem op. Ep Bakker (geboren te Nijemirdum op 14 november 1920 en overleden te Hoorn op 28 juli 2004) wordt de vaste machinist van het electrisch gemaal in het gemaal bij de molen (zie 1947 en 2002).

mei:
Het jongenselftal poseert op het voetbalveld achter de dijk aan het IJsselmeer en zo te zien vindt Jochem het niet warm....

Staande v.l.n.r.:
Hein v.d. Pal, Jochem v.d. Pal, Walter Roos, Bart Davids, Gerard Buisman, Koos Rotgans, Piet de Boorder;
Gehurkt v.l.n.r.:
Jan Davids, Jan Mol, Dik Dop, Piet Ham, Cees Nooij, Piet Nierop.

Ter gelegenheid van haar verjaardag nodigt Tineke de Boer (geboren 1951) haar vriendinnen uit op "het theerondje". De tweede foto is gemaakt aan de achterzijde van Dorpsweg 144, zijnde de woning waar anno 2004 familie De Beer woont (foto 1).
 
Achter rij v.l.n.r.: Gerie Davids, Annemarie Leegwater, Trijnie Donker, Geertje de Boorder en Nelleke Sluis;
Voorste rij v.l.n.r.: Tineke de Boer, Tinie Voolstra, Catrien Leegwater en Dirma Visser.

september:
Mevrouw Mies Leegwater-Klomp wordt het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid.

Er is al geen slager meer in het dorp.


De tweeling Aaf en Jannie Posch (geboren 1956) spelen op de rijbaan van de Dorpsweg voor de ouderlijke boerderij, Dorpsweg 95. Zij zijn de oudste kinderen van Piet Posch, (geboren 28 december 1926, overleden 6 december 1999) en To Posch. Dochter Joke is de jongste van de drie kinderen van het echtpaar Posch. Het huisje links op de achtergrond op bovenstaande foto zal later worden gesloopt.

     
Piet Posch en zijn vrouw To "boeren" op de boerderij "Het Centrum". Al vier generaties lang ging het bedrijf van vader op zoon. Ondanks de moeilijke tijden voor de boer van het midden- en kleinbedrijf heeft Piet Posch zoveel mogelijk de tradities van zijn voorvaderen in ere weten te houden. Piet Posch heeft het rundveebedrijf overgenomen van zijn vader Gerrit Posch. Hij houdt 24 melkkoeien, drie vaarzen, 9 pinken en twee stieren. En achttien schapen die als grasmaaiers dienen op de 15 bunder land. De assistent van Posch is Frits van der Kooij, die de hele beestenboel regeert als de baas op pad moet als werkverdeler van de Agrarische Bedrijfsverzorgingsdienst West-Friesland of als voorzitter van de Landbouw Voorlichting. Piet Posch is één van de laatste boeren die een melkmachine heeft aangeschaft, maar je bent het contact met je dier kwijt.
Vader Gerrit Posch overlijdt in 1972 op 72-jarige leeftijd. Op de foto uit omstreeks 1950 draagt hij een zonnebril, omdat hij een oogziekte heeft. Op de achtergrond zien we rechts de "bulleboet" (schuur voor de stier) en in het midden de "boenluif" (afdak, waaronder wordt geboend). Later wordt op de plaats van de boenluif een tanklokaal gebouwd, waarin de roestvrijstalen tank voor de opslag van de melk staat opgesteld.
 
Foto 1: Piet Posch onder een koe.
Foto 2: Het onderschrift bij deze krantenfoto van Klaas Laan luidt: "Piet Posch met de schone jongeling Adonis".

Piet Posch is vele jaren bestuurslid van de voetbalvereniging SVS. In 1973 ontvangt hij daarvoor in het dorpshuis uit handen van de voorzitter van de voetbalvereniging, de heer Dolf Bleeker, een horloge met inscriptie: "1947-1973 voetbalver. SVS". Verder krijgt hij de bondsspeld van de KNVB (zie ook 1953 en 1992).

De oude zuivelfabriek doet dienst als opslagplaats voor fruit.

Onderstaande foto is genomen bij de darsdeur van de boerderij van de familie Veer, Dorpsweg 40. Buurman Creel Winkel (man met pet) staat bij Harm van Assen die het kalf schetst. De broers Cor (rechts) en Piet Veer kijken toe (zie Winkel: 1934 en 1987).

De gemeenteraad heeft een uitbreidingsplan achter de Nederlands Hervormde kerk goedgekeurd, dat plaats zal bieden aan veertien niet-bedrijfswoningen (zie 1961).


Dorpsgezicht met de Hervormde kerk gezien vanaf het IJsselmeer. Op het buitendijkse voetbalveld zijn de twee doelen te zien.

Onderin het raadhuis staat de motorspuit van de brandweer. Het brandweerpersoneel wordt gevormd door 9 vrijwilligers.

Voor de deur staat een verbreding van de Dorpsweg aan het zuideinde van het dorp van 3 naar 5,5 meter. Per slot van rekening is Schellinkhout wel opgenomen in de regelmatige busverbinding met Hoorn en Enkhuizen. Er zijn dorpen van hetzelfde kaliber die dat genoegen niet smaken.

De laagste drie klassen gaan op de schoolfoto.

Voorste rij 1e klas v.l.n.r.:
Tine Best, Beja Hart, Frank Brouwer, Joke de Boer, Anneke Ham, Henderika Walkeuter.
Middelste rij 2e klas v.l.n.r.:
Chris Spijkerboer (zoon van de dominee), Klaas Kooyman, Gerard Kampen, Jan Palenstijn, Jannie Posch, Dirma Sluis, Aafje Posch, Bouke Sjoerds.
Achterste rij 3e klas v.l.n.r.:
Juffrouw Balk uit Hoorn, Leo Vis, Gino Brouwer, Kees Jan Wardenaar, Cor de Groot, Klaas Dekker.

 De "Steenen Kamer" (zie 1603).

En deze foto toont de klassen 4, 5 en 6. De foto is gemaakt op 25 juni.

Meisjes achterste rij v.l.n.r.:
Gerie Davids, Annemarie Leegwater, Nel Sluis.
Middelste rij v.l.n.r.:
Piet de Boorder, Wim Tuinman, Jan Zwier, Trijnie Donker, Geertje de Boorder, Dirma Visser, Catrien Leegwater, Tineke de Boer.
Gehurkt v.l.n.r.:
Klaas Ham, Adrie Vis, Piet Leegwater, Kees Walkeuter, Martin Sluis.

 
Foto 1: Ongeveer in het midden is het oude huisje van Hein Bankert in "De Nek" te zien (zie 1940).
Foto 2: Het huisje van de familie Baas in "De Nek" (zie 1963).

Op verzoek van de bewoners krijgt Munnickay straatverlichting.

Een foto van het zangkoortje van de plattelandsvrouwen onder leiding van mejuffrouw Klazien Ham (omstreeks 1962).

V.l.n.r.: Mien Boot-Pool, Trien Ruiter-Danner, Gré Bronner-Kamp, G. Roorda-Sluis, M. Klomp-Hulshoff, Corrie Koster-Ton, D. Dragtsma-Beets, mevrouw Poelgeest (echtgenote van de schilder), mevrouw Zwier, mevrouw Wardenaar-Eriks en Gré van Assen-Leijen (geboren 23 augustus 1938).

Op de lagere school zitten nog maar 42 leerlingen.
Eén daarvan is Tine Best. Hieronder op de foto met haar broertje Klaas.

 Tine en Klaas Best op het boerenerf.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :